W.S. Software AB

WinServ är en komplett familj av programvara för service management avsedd för företag med extern och intern service. Systemet är utvecklat i samarbete med företagsledare och serviceansvariga på ett flertal företag i olika branscher.. Med WinServ Office arbetar du i nätverket på kontoret och mobilt arbetar du med WinServ Online.

Lättaste vägen att optimera ert företags service.

Med WinServ ökar ert företags produktivitet och effektivitet. Vi har designat WinServ för att ge företag och organisationer ett kraftfullt verktyg med avancerade funktioner som både sparar tid och pengar. Med effektiva rutiner och produktiv personal, med rätt verktyg, kan du göra din service lönsamt.

Vilka affärsrelationer söker ni?

Systemet är anpassningsbart till i stort alla branscher som bygg, el, vvs, säkerhet, it, dokumnethantering mfl där man vill jobba mot projekt och ha tidsredovisning och rapportering av sina gubbar ute på fältet. Så kan visa och demostrera systemet för alla som vill ha bättre uppföljning av sin åtaganden.

  • Christoffer Ekberg
  • christoffer.ekberg@wssoftware.se
  • +46 8 669 04 44
  • Reimersholmsgatan 8, SE-117 40 Stockholm
  • Hemsida