Trångsunds Åkeri & Transport AB Huvudstadens Logistik AB

Trångsunds Åkeri utför i huvudsak godstransporter i Stor-Sthlm. Men tar även på sig ”specialuppdrag” ut i landet. Genom ett stort kvalitetstänk och goda relationer med diverse samarbetspartners kan vi utföra alla typer av transporter.

Huvudstadens Logistik riktar sig i huvudsak mot kunder med behov av lagring samt omex. Företaget besitter en terminal med effektiv lagringsyta om 1200m2 i Sätra, 5 min från E4:an.

Vilka affärsrelationer söker ni?

Roliga och lönsamma affärer för båda parter.

  • Roy Cajback
  • Hemsida