More Intenz

More intenz – Vi skapar bäst beteende

Kunderna förväntar sig mig och mer av våra anställda och deras beteende i vardagen, annars väljer de någon annan.

Hur kan medarbetarna i olika roller addera ett kundvärde? Målbilder, Visioner och Strategier i all ära, hur får du medarbetarnas beteende att gå i linje med detta?

Hur många av din medarbetare kommer in varje morgon och tänker? ”Jag är det viktigaste för att vårt företag”

  • Martin Forsman
  • mfo@moreintenz.se
  • +46 733 15 23 85
  • Skomakaregatan 12, 211 34 Malmö
  • Hemsida