iWise AB

iWise är ett konsultbolag som levererar spetskompetens till högteknologiska utvecklingsprojekt. Konsulterna på iWise har akademisk utbildning och i genomsnitt mer än 10 års relevant erfarenhet av systemutveckling och projektledning.

Vi hjälper våra kunder genom att förstärka deras projekt med specialistkompetens och experter. Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer och det förtroende vi känner från våra kunder är starkt. Genom den gedigna bakgrund våra konsulter har, kan de ofta bidra inom olika områden. Flera av våra konsulter har nyckelpositioner med ledande roller eller som tekniska experter inom sina projekt.

  • Håkan Jacobsson
  • info@iwise.se
  • Box 1186 (Jan Stenbecks torg 17, 3 tr) 164 26 KISTA
  • Hemsida