Välkommen till Hockey Academy - Nätverk och träningsforum.

Hjärtligt välkommen till ett affärsnätverk i världsklass. Vi träffas ca 35 gånger per år och skapar på så sätt samhörighet och gemenskap, två viktiga delar i ett affärsnätverk. 

4 viktiga komponenter för att bygga långa och positiva affärsrelationer är:

1: Kontinuitet 

2: Förtroende 

3: Samhörighet 

4: Gemenskap

Alla dessa ingredienser finns i vårt affärsnätverk. Nätverksträffarna innehåller en aktivitet i form av hockeyträning följt av frukost där presentationer av medlemmarnas företag och verksamheter blir en naturligt och avslappnat inslag under morgonen. Dessutom så kommer det vid ett antal tillfällen att erbjudas en kortare föreläsning av intressanta gäster som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom olika områden. Allt för att ge dig som medlem ett stort mervärde i nätverket.

Om du gillar att tillhöra ett affärsnätverk som ger dig stora möjligheter till att träffa nya affärspartners, vill dessutom genomföra en fysisk aktivitet tillsammans med andra och hockey är din sport, då är Hockey Academy`s nätverk något för dig.
Topplista - Snabbhet

1 Björn Selvadurai Öresund sec
2 Marcus Magnertoft Öresund sec
3 Mikael Hobelius Öresund sec
4 John Falck Stockholm-Bromma 15,63sec
5 Christofer Löfberg Stockholm-Bromma 15,93sec
6 Marcus Jonasén Stockholm-Bromma 15,45sec
7 Kristofer Lööf Öresund 16,45sec
8 Johnny Wendel Öresund 16,96sec
9 Andreas Ekstrand Öresund 16,45sec
10 Erik Öster Öresund 16,00sec
11 George Jonasson Öresund 16,60sec
12 Johan Andrassy Stockholm-Bromma 16,63sec
13 Christopher Wiberg Öresund 16,10sec
14 Daniel Amado Stockholm-Bromma 16,16sec
15 Hans Segerberg Stockholm-Bromma 16,51sec
16 Thomas Kraft Stockholm-Bromma 16,81sec
17 Peter Altgenug Stockholm-Bromma 16,96sec
18 Anders Persson Stockholm-Bromma 16,63sec
19 Peter Larsson Stockholm-Bromma 16,70sec
20 Carl-Henrik Ageman Stockholm-Bromma 17,53sec
21 Pontus Börresen Öresund 17,54sec
22 Arne Carlsson Stockholm-Bromma 17,06sec
23 Niclas Bratt Stockholm-Bromma 17,53sec
24 Torkel Mallmin Stockholm-Bromma 17,45sec
25 Linus Mattsson Öresund 17,86sec
26 Anders Hastig Stockholm-Bromma 17,66sec
27 Claes Forsberg Stockholm-Bromma 17,13sec
28 Christoffer Edberg Stockholm-Bromma 17,15sec
29 Johan Alanko Stockholm-Bromma 17,28sec
30 Per Carell Öresund 17,45sec
31 Peter Hofman Stockholm-Bromma 17,50sec
32 Ib Trolle Stockholm-Bromma 18,33sec
33 Bo Mattsson Stockholm-Bromma 18,32sec
34 Magnus Breitholtz Stockholm-Bromma 18,47sec
35 Håkan Hellström Stockholm-Bromma 18,07sec
36 Joakim Eggenberger Stockholm-Bromma 18,01sec
37 Henrik Strömbom Stockholm-Bromma 18,35sec
38 Ralph Strandberg Stockholm-Bromma 18,53sec
39 Martin Karlsson Öresund 18,97sec
40 Mikael Nilsson Öresund 18,97sec
41 Gabor Dosa Stockholm-Bromma 18,42sec
42 Jörgen Hansson Öresund 18,69sec
43 Milan Brodsky Stockholm-Bromma 18.10sec
44 Claes-Inge Fransson Stockholm-Bromma 19,25sec
45 Lars Östblom Stockholm-Bromma 20,22 (MV)sec
46 Lars G Gundhe Stockholm-Bromma 20,25sec
47 Jesper Börresen (75an) Öresund 20,67sec
48 Magnus Wallén Stockholm-Bromma 21,46sec
49 Pierre Hoffmann Stockholm-Bromma 22,10 (MV)sec
50 Patrik Hellström Stockholm-Bromma 22,90 (MV)sec
51 Ted Ovin Öresund 22,51sec
52 Patrik Hellström Stockholm-Bromma 22,90 (MV)sec